สาขาบริการ

สาขาบริการนั้นมีไว้สำหรับพาร์ทเนอร์ที่ให้บริการแก่โรงเรียน อาจรวมทั้งการขาย การให้คำปรึกษา การอบรม การติดตั้ง และการให้ความช่วยเหลือเชิงเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์ Google for Education

ข้อกำหนดประจำปี

สาขาบริการนั้นมีไว้สำหรับพาร์ทเนอร์ที่ให้บริการแก่โรงเรียน อาจรวมทั้งการขาย การให้คำปรึกษา การอบรม การติดตั้ง และการให้ความช่วยเหลือเชิงเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์ Google for Education

พาร์ทเนอร์สาขาบริการต้องเสนอบริการสำหรับอุปกรณ์และ G Suite for Education

พาร์ทเนอร์ พรีเมียร์พาร์ทเนอร์

แผนธุรกิจประจำปี

info_outline Business Plan should contain your go-to-market plan and expected performance metrics.
check_circle

ลูกค้าใหม่

info_outline You are required to acquire a certain number of new customers every year.
check_circle check_circle

การรับรองทางธุรกิจและทางเทคนิค

info_outline Our business & technical credentials prepares our partners to service and support our customers. Credentials consist of training, participation in our partner community, and demonstration of skills by passing examples or completing hands-on activities.
check_circle check_circle

เป้าหมายทางธุรกิจ ($)

info_outline Partners are expected to generate a certain amount of business every year from new customers.
check_circle check_circle

โปรดดูรายการข้อกำหนดทั้งหมดในคู่มือโปรแกรมพาร์ทเนอร์ของ Google for Work และ Google for Education ทั้งนี้ มีเพียงผู้สมัครและพาร์ทเนอร์ที่ลงทะเบียนเท่านั้นที่เข้าดูคู่มือโปรแกรมได้

Become an Education partner

The Google for Education Partner Program will open for general availability in late 2015. If you’d like to be notified when the program is open for application, please complete this form.

If you are currently authorized to sell Google for Education products, please contact your channel manager to learn more about options that may be available to you.

Thanks! We'll be in touch shortly.

This is required
This is required
This is required This is not a valid email
This is required
This is required
This is required
This is required
This is required