ข่าวและข้อมูลเชิงลึกล่าสุดเกี่ยวกับการศึกษา


ข้อมูลเชิงลึกเพื่อเสริมสร้างมุมมองใหม่เกี่ยวกับการเรียนรู้

การขยายการเข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้เริ่มด้วยการสำรวจแนวทางการศึกษาในปัจจุบัน เจาะลึกลงไปในการค้นพบล่าสุดด้วยการศึกษาวิจัย เอกสารข้อมูล และวิดีโอต่างๆ ที่รวบรวมมาให้

อ่านงานวิจัยเพิ่มเติม

ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

อ่านงานวิจัย

การศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในการศึกษาระดับประถมถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (K-12): รายงานของรัฐประจำปี 2017

การศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในการศึกษาระดับประถมถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (K-12): รายงานของรัฐประจำปี 2017

อ่านงานวิจัย

ลดช่องว่างด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในพื้นที่ชนบทและเมืองขนาดเล็ก

ลดช่องว่างด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในพื้นที่ชนบทและเมืองขนาดเล็ก

อ่านการวิจัย

ค้นหากิจกรรมที่เกิดขึ้นใกล้คุณ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

ขอบคุณที่ลงชื่อสมัครใช้!

แจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับความสนใจของคุณ