สำรวจโครงการและแหล่งข้อมูลสำหรับนักเรียนทุกคน ตั้งแต่โรงเรียนระดับประถมจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตร เครื่องมือ และโอกาสอื่นๆ ฟรีสำหรับนักเรียนและนักการศึกษาที่ส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในอนาคต รวมถึงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) ทักษะทางดิจิตอล การแก้ปัญหา และการทำงานร่วมกัน

การขยายการเข้าถึงสำหรับนักเรียน

โอกาสด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ Google

ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรม การฝึกงาน และคำปรึกษาหลังจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สนใจในสายอาชีพ

Made with Code

กิจกรรม แหล่งข้อมูล และวิดีโอที่ปรึกษาทางออนไลน์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้สาววัยรุ่นได้เริ่มก้าวแรกในการเขียนโค้ดและเพื่อมองเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการไล่ตามความฝันของพวกเขา

Science Fair

การแข่งขันระดับโลกสำหรับบุคคลอายุ 13-18 ปีเพื่อใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาในชุมชนของพวกเขา

ผู้ให้คำปรึกษานักศึกษา

การเชื่อมต่อนักศึกษาวิทยาลัยในสหรัฐฯ และแคนาดาที่กำลังศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์กับโอกาสด้านการให้คำปรึกษา

ขอบคุณที่ลงชื่อสมัครใช้!

แจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับความสนใจของคุณ