ผู้ที่เรากำลังทำงานด้วย

เพื่อขยายการศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์และช่วยให้นักเรียนทุกคนพัฒนาทักษะสำหรับอนาคต เราจับมือโดยตรงกับองค์กรนวัตกรรมและสนับสนุนองค์กรการกุศลผ่าน Google.org

การขยายการเข้าถึงสำหรับนักเรียน

สภาแห่งชาติ 4-H

การเรียนรู้การเป็นผู้นำสำหรับเยาวชนผ่านโครงการต่างๆ แบบลงมือทำ ใน STEM การเกษตร การเป็นพลเมือง และอื่นๆ

สมาคมห้องสมุดอเมริกัน (ALA)

การเตรียมมืออาชีพด้านห้องสมุดเพื่อช่วยนักเรียนเรียนรู้ทักษะทางเทคนิค

สถาบันอะนิต้า บอร์ก

องค์กรการกุศลที่ทำงานเพื่อสรรหา รักษา และผลักดันผู้หญิงในวงการเทคโนโลยี

Black Girls Code

องค์กรที่ให้โอกาสกับเด็กผู้หญิงผิวสีเพื่อสร้างทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สมาคมเพื่อเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายแห่งอเมริกา

องค์กรที่ให้โปรแกรมหลังเลิกเรียนเพื่อเตรียมคนรุ่นใหม่ให้พร้อมสำหรับความสำเร็จ

Code.org

องค์กรการกุศลที่ทุ่มเทเพื่อขยายการเข้าถึงความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนผู้ด้อยโอกาส

Code Next

การริเริ่มเพื่อฝึกฝนผู้นำด้านเทคโนโลยีรุ่นถัดไปที่เป็นคนผิวสีและละติน

เนตรนารีของสหรัฐอเมริกา

องค์กรที่สร้างเด็กผู้หญิงที่มีความกล้าหาญ ความมั่นใจ และบุคลิกภาพ ผู้ที่จะทำให้โลกนี้ดีขึ้น

Girls Who Code

โปรแกรมหลังเลิกเรียนและภาคฤดูร้อนฟรีเพื่อสร้างทักษะทางงานประมวลผลให้เด็กสาว

สถาบันสร้างความเท่าเทียมในสนามการแข่งขัน

โครงการเพื่อขจัดอุปสรรคและอคติในการศึกษาสาขา STEM และส่งเสริมผู้มีความสามารถที่ด้อยโอกาส

MIT App Inventor

การแนะนำการเขียนโปรแกรมและการสร้างแอปซึ่งทำให้ภาษาของการเขียนโค้ดที่ซับซ้อนมีความเรียบง่ายขึ้น

ศูนย์สตรีและเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ (NCWIT)

เครือข่ายการกุศลที่ทำงานเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในงานด้านการประมวลผล

โครงการความร่วมมือเพื่อเด็กผู้หญิงแห่งชาติ

โครงการที่รวมองค์กรในสหรัฐฯ เข้าด้วยกันซึ่งทุ่มเทเพื่อส่งเสริมให้เด็กผู้หญิงให้เดินตามเส้นทางอาชีพใน STEM

Scratch

ภาษาโปรแกรมแบบวิชวลที่ไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งพัฒนาโดย MIT Media Lab

Technovation

โครงการเทคโนโลยีและความเป็นผู้ประกอบการระดับโลกสำหรับเด็กผู้หญิง

ช่วยเตรียมพร้อมนักการศึกษา

สมาคมผู้สอนวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CSTA)

องค์กรสมาชิกภาพทั่วโลกที่สนับสนุนนักการศึกษาในระดับประถมถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (K-12) ที่สอนวิทยาการคอมพิวเตอร์

DonorsChoose.org

องค์กรการกุศลที่เชื่อมโยงผู้บริจาคกับชั้นเรียนและนักการศึกษาที่ต้องการเครื่องมือและประสบการณ์

EngageCS

เอกสารที่ออกแบบมาเพื่อรักษานักศึกษาวิทยาลัยที่ด้อยโอกาสไว้ในการศึกษาด้านงานประมวลผล

Explore Computational Thinking

บทเรียนและแหล่งข้อมูลสำหรับระดับประถมถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (K–12) เกี่ยวกับการคิดเชิงคอมพิวเตอร์ รวมถึงหลักสูตรออนไลน์สำหรับครู

สถาบันจีน่า เดวิสเกี่ยวกับเพศในสื่อ

องค์กรการกุศลที่ทำงานเพื่อลดการแบ่งแยกกลุ่มคนและสร้างบทบาทที่หลากหลายในวงการสื่อของผู้หญิง

เกม Blockly

กิจกรรมต่อเนื่องที่จัดขึ้นโดย Blockly เพื่อสอนนักเขียนโค้ดมือใหม่เกี่ยวกับพื้นฐานของการเขียนโปรแกรม

ขอบคุณที่ลงชื่อสมัครใช้!

แจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับความสนใจของคุณ