Forskning inom datavetenskapsutbildning

Datavetenskap är avgörande för vår framtid, inte bara på grund av antalet datorrelaterade arbetstillfällen som skapas varje år, men också på grund av att datavetenskap utvecklar färdigheter i kritiskt tänkande som behövs för att lösa komplexa problem, utvecklar kreativitet som främjar nya idéer och utvecklar kunskaper som driver innovationen inom teknik och andra områden.

Google Computer Science

Vår forskning identifierar strategier som kan förbättra synen på datavetenskap och bredda utbildningsmöjligheterna för alla elever.

Community College Pathways to Computer Science Bachelor's Degrees

We partnered with the Community College Research Center (CCRC) and ETR on two complementary research reports that explore ways to encourage community college students to pursue bachelor’s degrees in computer science and related fields.

Students who transferred and earned CS bachelor’s degrees were particularly focused and fortunate among the 1.8M students who entered U.S. community colleges in 2007 (CCRC).

Community college students are confused about computer science transfer pathways from their community college to their target four-year institution, yet 60% of participants intended to transfer (ETR).

CS bachelor's degree earners in the dataset followed 1,213 distinct paths to graduation when accounting for lengths of enrollment, switches between schools, and numbers and durations of leaves (CCRC).

Community college students have limited knowledge of CS careers and how to prepare for jobs in CS-related fields (ETR).

Brist på mångfald inom datavetenskap: Underrepresentationen av flickor, afroamerikaner och latinamerikaner

This special report from Year 2 of our Google-Gallup study explores the structural and social barriers underrepresented groups face at home, in schools, and in society that could influence their likelihood to enter the computer science field. We found:

Flickor är mindre benägna än pojkar att känna till undervisning inom datavetenskap utanför skolan, att bli uppmuntrade av lärare och föräldrar och att vara intresserade av att lära sig datavetenskap.

Elever med afroamerikanskt eller latinamerikanskt ursprung är mer intresserade av att lära sig datavetenskap och det är mer sannolikt att deras föräldrar uppmuntrar dem till detta jämfört med vita elever och deras föräldrar.

Elever med afroamerikanskt och latinamerikanskt ursprung har ofta sämre tillgång till undervisning inom datavetenskap och möjlighet att använda datorer i hemmet och skolan.

Elever ser sällan datavetare som liknar dem själva i media, detta gäller framförallt flickor och latinamerikaner.

Share the infographic and read our focus briefs on girls, Black students, and Hispanic students

Trender inom datavetenskapens status på grund- och gymnasieskolor i USA

Under det andra året av vår Google-Gallup-undersökning tog vi en titt på vilka viktiga åtgärder som har genomförts sedan första året och fick nytt statistiskt underlag. 1 600 elever, 1 600 föräldrar, 1 000 lärare, 9 800 rektorer och 2 300 skolinspektörer har deltagit i undersökningen. Vi upptäckte följande:

40 % av rektorerna uppger att de har erbjudit undervisning inom datavetenskap med programmering och/eller kodning, vilket är en ökning från 25 % det första året.

Den positiva synen på utbildning och karriär inom datavetenskap kvarstår inom alla grupper.

Endast ett fåtal föräldrar och lärare har uttryckt sitt stöd för utbildning inom datavetenskap till skoltjänstemän, trots att de värderar detta högt.

Det finns möjlighet att införliva datavetenskap i andra ämnen och utbilda entusiastiska lärare.

Share the infographic.

Utbildning inom datavetenskap i Spanien 2015

In collaboration with Spanish Foundation for Science and Technology (FECYT) and everis, we conducted a landscape study to understand the current state of CS education in primary and secondary schools in Spain, examining the awareness of computer science by key stakeholders, and identifying existing barriers and opportunities to making CS education available to all Spanish students. Some findings include:

Att öka förståelsen och medvetenhet för vad datavetenskap är och hur den kan tillämpas praktiskt bland elever och föräldrar är några av de viktigaste faktorerna när det kommer till att göra framsteg inom undervisning inom datavetenskap.

Föräldrarnas oro är ett hinder som leder till att elever inte uppmuntras att lära sig datavetenskap. Deras oro rör bland annat svårighetsgrad, överdriven användning av digitala enheter och säkerhet på internet.

Föräldrar har en aktiv roll när det kommer till elevers beslut att ta del av undervisning inom datavetenskap. Detta gäller framförallt flickor, vilka ibland upplever att deras föräldrar inte uppmuntrar dem tillräckligt att lära sig datavetenskap.

Det är nödvändigt att uppmuntra och stötta lärares professionella utveckling i syfte att underlätta en utbredd införlivning av datavetenskap i läroplanen.

Read the report in Spanish and share the infographic in Spanish.

K-12 Computer Science Education: U.S. State Reports

The following reports summarize the status of computer science education for 11 U.S. states from our 2014- 15 Google-Gallup survey of 9,693 K-12 school principals and offer recommendations for each state to broaden access to and participation in computer science learning.

Bilder av datavetenskap: Uppfattningar bland elever, föräldrar och lärare i USA

Den andra rapporten från vår forskningsstudie med Gallup, Inc. tittar på vår data från nästan 16 000 respondenter och undersöker delaktighet och uppfattningar om datavetenskap och relaterade yrken samt tillhörande demografiska skillnader. Vi upptäckte följande:

Missuppfattningar kring datavetenskapliga aktiviteter och allmän datakunskap är utbredda bland elever, föräldrar och lärare.

Stereotyper om vilka som håller med på datavetenskap finns kvar i medieskildringar samt i elevernas, föräldrarnas och lärarnas personliga uppfattningar.

Karriärer inom datavetenskap uppfattas positivt. Föräldrar i låginkomsthushåll och lärare med fler sämre bemedlade elever är mer sannolikt positivt inställda till datavetenskap.

Elever som har spanskamerikanskt ursprung, är kvinnor eller låginkomsttagare har mindre sannolikt lärt sig datavetenskap jämfört med sina motparter.

Read our recommendations based on the research and share our infographic.

På jakt efter datavetenskap: Åtkomst och hinder i amerikansk K12-utbildning

To understand perceptions of computer science and associated opportunities, participation, and barriers, we worked with Gallup, Inc. to survey over 1,600 students, 1,600 parents, 1,000 teachers, 9,600 principals, and 1,800 superintendents. We found:

Exponering för datateknik är viktigt för att studenter ska bygga upp ett självförtroende inom datavetenskapen.

Många studenter har inte tillgång till datavetenskapsutbildning i skolan, och när det trots allt finns utbildning är den inte särskilt omfattande.

Studenter och föräldrar efterfrågar datavetenskap i skolan, men intresset underskattas av skolor och administratörer.

Skolorna menar att testkraven i andra ämnen samt begränsad tillgänglighet och budget för behöriga lärare utgör ett hinder för datavetenskapsutbildningen.

Read our recommendations based on the research and share our infographic.

Kvinnor som väljer datavetenskap – vad som verkligen har betydelse

Andelen kandidatexamen i datavetenskap som tas ut av kvinnor har sjunkit från 37 % 1984 till 18 % 2014. Vi ville förstå hur man kan vända denna trend så vi studerade drygt 1 700 studenter i USA för att identifiera vilka drivkrafter som främst motiverar unga kvinnor att ägna sig åt datavetenskap. Vi upptäckte följande:

Social uppmuntran från föräldrar, lärare, familj, vänner och media är en viktig faktor som bidrar till flickors intresse att ägna sig åt datavetenskap.

Uppfattningen om karriärmöjligheter är ofta ofullständig, så vi måste diversifiera bilden av datavetare och visa hur datavetenskap kan tillämpas inom många olika ämnen.

Akademisk exponering skapar intresse och kompetens; vem som helst kan förespråka datavetenskap i skolorna och identifiera möjligheter i samhället och på webben.

Självuppfattning spelar en viktig roll och den bör stärkas i en mer fördomsfri kultur.

Read the report in Spanish or Japanese.