Rolling Study Halls

Rolling Study Halls hjälper elever i hela USA, och särskilt i samhällen på landsbygden, att få tillgång till fler utbildningstimmar utanför lektionstid genom att utrusta skolbussar med Wi-Fi, enheter och stöd av en pedagog.

A kid inside a school bus is concentrated looking at a Chromebook.

Pendlingstid blir utbildningstid

Lärare tilldelar i allt större utsträckning skolarbete som kräver tillgång till internet medan miljontals elever saknar en anslutning i hemmet. Glappet mellan kraven för hemuppgifterna och elevernas förmåga att uppfylla dem drabbar främst barn till låginkomsttagare. Det gäller särskilt elever från avsides liggande samhällen och på landsbygden, där de möter ytterligare motgångar som långa resvägar med skolbussen.¹

Efter pilotprojekt i North Carolina och South Carolina visar tidiga resultat på lovande ökningar av läskunnighet, matematikförmåga och datorkompetens. Därför utökar vi Rolling Study Halls för att nå fler elever i ytterligare 16 skoldistrikt, med fokus på landsbygden.

A kid sitting on the bench of a school bus, works on his laptop.

Ge tillgång till fler

Tack vare att medverkande skoldistrikt får mobila Wi-Fi-routrar, dataabonnemang och enheter kan de förvandla sina bussar till rullande utbildningsutrymmen.

A man and a woman sitting on a bench inside a school bus working on a laptop.

Ge stöd till fler

Eleverna får inte bara tillgång till teknik utan även till en pedagog ombord som kan hjälpa till med hemuppgifter och engagera dem med digitala aktiviteter.

A number of school buses lined up in a parking lot.

Utveckla samhällen

Vi jobbar även tillsammans med lokala tjänstemän för att avgöra hur Rolling Study Halls kan hjälpa till med internetanslutningar för invånarna utanför skolan.

Programmets givare

COSN logo and Kajeet logo.

Tack för att du registrerade dig!

Vi vill gärna veta vad du är intresserad av.