Vi investerar i projekt och organisationer som utökar tillgången till utbildning

Under de senaste 5 åren har vi gett över 160 miljoner USD i filantropiska bidrag för att minska de globala utbildningsklyftorna och gjort det möjligt för anställda hos Google att erbjuda sina tekniska expertkunskaper. Vårt mål är att hjälpa fler människor, särskilt sådana i utsatta samhällen, att dra nytta av teknikens möjligheter – i och utanför klassrummet.

Arbeta för jämlik utbildning i hela världen

Teknik kan skapa en mer givande lärandemiljö och förbättra studieresultaten, men alla elever har inte lika stor nytta av dessa framsteg.

Vi tillhandahåller 50 miljoner USD i bidragsfinansiering via Google.org till organisationer som arbetar med denna utmaning på tre sätt: genom att ge eleverna rätt läromedel, ge lärarna tillgång till den senaste kunskapen och tekniken samt göra det möjligt att lära sig utanför klassrummet.

Mer information finns på Google.org Titta på video
Two educators discuss something in front of a Chromebook.

Stöd till utsatta skolor och samhällen

Det krävs mer än bara enheter och anslutningar för att överbrygga klyftan i digitala kunskaper. Vi måste även ge lärarna nödvändiga färdigheter, verktyg och utbildning så att de kan använda tekniken effektivt i klassrummet.

Därför lanserade vi Dynamic Learning Project – ett nytt pilotprojekt som hör till våra kontinuerliga insatser för att se till att teknikens fördelar når alla klassrum. Till att börja med ger vi ett bidrag på 7 miljoner USD till Digital Promise som används till teknikcoacher på heltid i 50 mellanstadieskolor i fattiga områden i USA. Coacherna stöder lärarna i arbetet med att förbättra studieresultaten med hjälp av teknik.

Läs mer om Dynamic Learning Project

Tid på skolbussen blir till tid för utbildning

Skolarbete kräver i allt större utsträckning tillgång till internet medan miljontals elever fortfarande saknar en anslutning i hemmet.

Vi jobbar tillsammans med skoldistrikt i hela USA för att utvidga Rolling Study Halls så vi kan ge tusentals elever på landsbygden tillgång till fler utbildningstimmar utanför lektionstid. Det gör vi genom att utrusta skolbussar med Wi-Fi, enheter och stöd av en pedagog ombord.

Läs mer om Rolling Study Halls Titta på videon
Three students crowded around a mobile device.

Ge nästa generation framtidskompetens

Över 65 % av studenterna kommer att arbeta inom yrken som inte finns idag¹, men en majoritet av ungdomarna utvecklar fortfarande inte den problemlösningsförmåga och de grundläggande digitala kunskaper de behöver för att vara förberedda inför en sådan framtid.

Vi ger bidragsfinansiering till ideella organisationer och utvecklignsprogram för att öka tillgången till utbildning i datavetenskap samt bidra till att ge fler kvinnor och underrepresenterade elevgrupper datautbildning. Vårt mål är att ge alla elever de flexibla kunskaper som behövs för framtidens största utmaningar.

Läs mer om vårt stöd till datavetenskap

Tack för att du registrerade dig!

Vi vill gärna veta vad du är intresserad av.