Windsor Southeast Supervisory Union genomför ett program där alla får tillgång till Chromebooks för att öka samarbetet

Nu har alla mina elever lika goda möjligheter. De har nu möjlighet att lära sig grundläggande datakunskap, som att skriva, e-postetikett och sökning på internet, vilket de behöver för att lyckas på högskolan och i arbetslivet.

Kate Ryan, matematiklärare på mellanstadiet

Utmaningen

WSESU behövde en teknisk lösning som inte behövde säkerhetskopieras manuellt och gick att skala när WSESU expanderade. Rektorsområdets mål var att öka samarbetet med datorteknik och introducera 1:1-undervisning utan stora finansiella och tekniska bördor.

Lösningen

2012 testade WSESU Chromebooks på mellanstadiet på en skola. Nästa läsår fick eleverna i klass 5-8 på två skolor Chromebooks och efterföljande läsår hade alla elever i klass 3-11 tillgång till Chromebooks. 1:1-programmet ger inte bara eleven möjlighet att lära när som helst och överallt, det stöder även WSESU:s mål att ge likvärdig undervisning till alla elever genom att ge dem digitala inlärningsresurser.