Warwickshire College Group tar internationella experter till klassrummet med Google Apps for Education och Classroom

Classroom-appen har inneburit en omvälvning genom att eleverna kan studera var de än är.

Paul Rabone, professor i el-lära och rugby, Warwickshire College Group

Utmaningen

För två år sedan hade WCG-eleverna tillgång till Google Apps, men lärarna hade bara tillgång till Gmail. Färre än 200 av de över 15 500 eleverna använde Google Drive, till stor del eftersom lärarna inte hade tillgång till Google Apps och uppmuntrade därför inte eleverna att använda det. "Vi hade de bästa apparna men lärarna visste inte hur de skulle hjälpa eleverna att använda Google Apps och dra nytta av fördelarna med det", säger Yousef Fouda, teknikansvarig på WCG. Lärarna var nöjda med att använda Microsoft Office och Outlook och tänkte därför inte på att byta system. Fouda såg möjligheten att använda tekniken på ett effektivare sätt för att spara lärarnas tid och göra elevernas inlärning mer gemensam.

Lösningen

Fouda behövde inte fundera länge på hur han skulle uppnå sitt mål att skapa en teknikvänlig miljö: Han lanserade Google Apps for Education för lärarna, introducerade Google Classroom på campus och gav lärare och elever Chromebooks. Eftersom eleverna redan använde Google Apps for Education och lärarna kände till Gmail, uppfyllde lösningen WCGs mål att introducera teknik som ger lärare och elever möjlighet att hålla kontakt, arbeta och dela. Dessa mål är direkt kopplade till användningen av Google Hangouts, Drive och Google+. Användningen av Google Apps for Education spred sig snabbt och organiskt över campus. Fouda introducerade Google Apps for Education för ca 100 lärare och de uppmuntrade 600 lärare till att börja använda det. Nu är 4 000 elever och lärare aktiva på Google Apps varje dag, en dramatisk ökning från 200 elever två år sedan.