Vedruna-skolorna kommer att spara upp till 600 000 euro under de kommande 4 åren tack vare att de slipper underhålls- och licenskostnader.

Genom att introducera Chromebooks i klasserna ville vi både öka elevernas motivation och inlärningsförmåga. Dessutom ville vi gå i täten för en mycket mer kompetensbaserad form av pedagogik som bidrar till att skapa tätare band mellan elever och lärare och på så sätt underlättar grupparbete både i och utanför klassrummet.

Pere Viñas, lärare på Vedruna-skolan i Ripoll.

Utmaningen

Det har funnits Vedruna-skolor som använt Google Apps for Education tidigare, men de har inte haft stöd av Chromebooks. 2013 inleddes ett pilotprogram med Chromebooks då man ville lyfta elevernas digitala utbildning ytterligare ett steg och skolorna märkte att systemet erbjöd vissa verkliga fördelar i utbildningsmiljön jämfört med det föregående systemet, som baserades på klassrumsundervisning om datorer med mycket begränsade möjligheter till praktisk användning.

Lösningen

Google Apps for Education användes redan på flera platser, men utan stöd av Google Chromebooks. I september 2013 genomfördes det första kompletta experimentet med hjälp av Chromebook i obligatoriska gymnasiekurser på Vedruna-gymnasiet i stadsdelen Gracia i Barcelona. I denna första fas användes 150 Chromebooks. Med dem kunde elever och lärare få kontakt med varandra, och tillsammans utvärdera datorernas kapacitet och funktioner. Efter tre månader visade det sig att systemet gav verkliga fördelar jämfört med det tidigare och Vedrunas ledning beslutade att fortsätta med projektet.