Med Google Apps får vi tillgång till Googles och hela Google Apps-gruppens kunskaper och insikter som hjälper oss att uppdatera våra kommunikations- och samarbetslösningar löpande – och denna innovation får vi utan extra kostnad.

Bernard Gulachek, Sr. Technology Director, University of Minnesota

Utmaningen

IT-personalen på University of Minnesota var trötta på att behöva använda flera verktyg för att elevrådet och personalen skulle kunna kommunicera. De behövde ett enhetligt system som fungerade på flera plattformar.

Lösningen

Eftersom över 3 000 studenter och personal vid U of M redan använde Google Apps fattade IT-personalen ett beslut. Hellre än att försöka tvinga på studenterna en annan lösning inleddes en övergång från ett potpurri av andra tjänster till en enhetlig och integrerad meddelandehanterings- och samarbetslösning från Google. Lärare och personal började därefter migrera till Google for Education. Utöver Gmail använder institutionen exempelvis Google Sites för att sammanställa och dela forskningsmaterial på webben, Google Kalender som gruppkalender, Google Talk för snabbmeddelanden och Google Dokument för dokumentsamarbete – allt integrerat i en enda sammanhängande lösning.