St. Columba Anglican School använder Google Apps for Education och Google Classroom för att hjälpa eleverna lära varandra

Vi arbetar kontinuerligt med att övervinna problem med avståndet och samarbetsteknik hjälper oss att hålla kontakt med resten av världen.

Matt Richards, ansvarig för e-utbildning och utbildningsteknik

Utmaningen

St. Columba Anglican School vill bevisa att ett geografiskt avlägset läge inte hindrar eleverna från att bli ledare. När skolan hade genomfört ett ”Bring Your Own Device”-program behövde IT-personalen ett lätt och enhetlighet sätt att låta eleverna hålla kontakt med varandra.

Lösningen

Med Google Apps for Education kan alla elever och lärare få tillgång till samma innehåll oavsett enhet. Google Classroom har hjälpt lärarna att spara tid genom att göra det lättare att skapa uppgifter med Google Apps, exempelvis Dokument.