Högstadieelever i Vermont använde surfplattor för att förbättra de lokala vandringslederna

Att arbeta utomhus med ett praktiskt projekt med verkliga resultat ökar intresset bland eleverna på ett sätt som abstrakt inlärning i klassrummet inte kan. Att vara ute på plats och samla in information innebär att man exponeras för ett nytt sätt att lära.

Matt Allen, innovationsspecialist på St. Albans City School

Utmaningen

St. Albans City School söker kontinuerligt efter sätt att engagera och inspirera eleverna utanför klassrummet. Skolan, vars elever inte alla har tillgång till en dator hemma, var ute efter en tekniklösning som var kraftfull, flexibel, prisvärd och hållbar. Dessutom behövdes ett sätt att ge eleverna tillgång till en rad olika utbildningsverktyg och -resurser.

Lösningen

Android-surfplattor, Google Apps och Google Play for Education hjälpte eleverna att nå toppresultat i sitt samhällsinriktade projekt. Lärarna var glada över att se eleverna ha en positiv inverkan på samhället och samarbeta direkt med lokala experter i ett unikt skolprojekt.