Mindanao State University börjar använda Google Apps for Education för att lära eleverna innovation, kritiskt tänkande, kommunikation och samarbete.