KIPP Bridge Charter School ger eleverna nya möjligheter med hjälp av surfplattor med GPFE

Med en ny läroplan på gång är Nexus-surfplattor med Google Play for Education en viktig enhet som hjälper eleverna att se helhetsbilden, få flera perspektiv och uttrycka genomtänkta åsikter. Resultatet är mer dynamiska uppsatser från eleverna.

Cathy Cowan, lärare i årskurs åtta, KIPP Bridge Charter School

Utmaningen

Övergången till Common Core-standarderna var ingen enkel match för KIPP Bridget Charter School. Med en stark fokusering på att ge eleverna den kunskap och de färdigheter de behöver för att lyckas på högskolan insåg KIPP Bridge Charter School vikten av att ge tillgång till teknik för att förbättra inlärningen samtidigt som övergången skulle gå smidigt. KIPP behövde ge sina elever tillgång till en dator och till internet för att uppfylla CC-kriterierna som betonar kritiskt tänkande och elevernas förmåga att lägga fram ett argument baserat på flera källor.

Lösningen

Surfplattor med Google for Education hjälpte lärarna på KIPP att enkelt distribuera viktiga appar till sina klasser via molnet. Eleverna fick ett helt nytt fönster mot webben i klassrummet och tillgång till massor av övningar. Eleverna tog till sig tekniken och övergången visade sig vara en bekymmersfri process. Eftersom enhetsgränssnittet var så intuitivt, krävdes det mycket lite undervisning för att eleverna skulle förstå hur de skulle användas.