Google Chromebooks bidrar till att förbereda elever på en ny era av digital inlärning vid King Solomon Academy

Jag tror att Google Apps och molnbaserade datorer förbereder mina elever för samarbete i onlinemiljöer som blir allt vanligare inom högre utbildning och på dagens arbetsplatser. Chromebooks och Google Apps har redan haft en mycket bra inverkan på undervisningen.

tidigare lärare, Bruno Reddy

Utmaningen

Vid King Solomon Academy är IT-kompetens en viktig del i att förbereda eleverna för universitetet, livet och framtida arbetsliv och skolan anser att IT-kunskaper lärs ut bäst när de tillämpas på andra ämnen, där de stöder den övergripande läroplanen. Åtkomst till rätt teknik spelar en stor roll i det här. Skolan kunde dock inte nå sina mål eftersom inte varje elev hade tillgång till dator i skolan eller i hemmet. Lärarna var tvungna att boka datorrummet långt i förväg när de ville ge eleverna åtkomst till internet och slösade värdefull tid medan datorerna startade.

Lösningen

Som Google Certified Teacher hade Bruno Reddy, huvudlärare i matematik på King Solomon Academy, hört talas om Google Chromebooks och att de användes i skolor. Chromebooks är bärbara datorer utan hårddiskar där inget lagras på datorn och alla system och program öppnas i webbläsaren. Det här ger elever möjlighet att få information och tjänster i molnet på några sekunder. Skolan distribuerade 66 Chromebooks och gav varje femteklassare en egen dator.