Undervisningen vid John Monash Science School blir virtuell med Google Apps for Education

Vi visste att Google Apps skulle vara enkelt att nå och använda för lärare på avlägsna platser, eftersom det erbjuder elever hundratals kilometer från varandra att samarbeta och skapa förståelse tillsammans i realtid.

Peter Corkill, rektor, John Monash Science School

Utmaningen

John Monash Science School ville erbjuda avancerade kurser i vetenskap utanför gymnasiet med sitt distansundervisningsprogram kallat Emerging Sciences Victoria (ESV). Till detta behövdes en plattform för virtuella lektioner och stöd för elever i klassrum långt borta och få lärarna att arbeta på olika sorters enheter i skolor med begränsade resurser.

Lösningen

ESV införde Google Apps for Education eftersom det löste flera utmaningar – ge åtkomst för elever och lärare till undervisningsmaterial och dela, kommunicera och samarbeta i projekt på valfri enhet utan kostnad för skolorna. Nu lär sig 156 gymnasieelever ämnen på distans i 30 klassrum de annars aldrig skulle få undervisning i vilket kan få dem intresserade av vidare studier i naturvetenskapliga ämnen.