Jesuitskolorna hjälper eleverna att utveckla sina digitala färdigheter med Chromebooks.

Chromebooks har gjort att våra elever har kunnat ta reda på mer om ett visst ämne och söka efter mer information på internet. De skapar och delar material med andra elever och med lärarna. Eleverna utvecklar viktig digital kompetens.

Pablo Laspra, administratör för sociala nätverk och webbtjänster och lärare vid Colegio San Ignacio School i Oviedo.

Utmaningen

Jesuitskolorna har alltid prioriterat att anpassa utbildningen till den senaste utvecklingen och de har, framför allt under de senaste åren, deltagit i digitaliseringen av den pedagogiska processen. För några år sedan skapades datorsalar vid jesuitskolorna som eleverna kunde använda i vissa ämnen för sina uppsatser. Eleverna jobbade då i princip med traditionella kontorsprogram. Men de upplevde systemet som mycket opraktiskt och de hade flera typer av problem som underhållsproblem, problem med användningen, höga kostnader på grund av licenser och framför allt problem med att dela dokument och information mellan elever och lärare. Utöver dessa problem fick det stora behovet av att anpassa utbildningsprocessen till den nya digitala miljön en grupp lärare som var engagerade i utvecklingen av IT och kommunikationsteknik att be skolledningen om tillstånd att börja använda Chromebooks och Google Apps i klassrummen.

Lösningen

Under 2014 har dessa tre skolor gjort en markant ökning av arbetet med att genomföra en fullständig digitalisering av den pedagogiska processen, men inte enbart med syftet att införa teknik i klassrummet, utan med målet att förbättra, optimera och utveckla en modern och kostnadseffektiv utbildningsprocess, vilket ger eleverna optimal digital kompetens så att de kan utvecklas framgångsrikt.