Förskole- och grundskolelärare på Indian Valley Local Schools använder Android-surfplattor för att öka det digitala kunnandet

Google Play for Education-butiken var en viktig orsak till beslutet att välja surfplattor med Android. Det har varit bra inte bara för surfplattorna, utan även för våra Chromebooks. Det ger lärarna möjlighet att enkelt hitta innehåll de behöver i undervisningen och dela ut det till eleverna utan att behöva kontakta support.

Brian Dittfeld, teknikansvarig för Indian Valley Local Schools och auktoriserad Google Education-utbildare

Utmaningen

IVLS hade problem med att hitta rätt teknik som stöd till tidig inlärning för grundskoleelever. När rektorsområdet insåg att surfplattor kan hjälpa lärarna att uppfylla behoven hos förskole- och lågstadieelever, var nästa utmaning att hitta enheter som var lika kostnadseffektiva och lätthanterade som Chromebooks.

Lösningen

Rektorsområdet distribuerade 200 Android-surfplattor med varierande storlekar tillsammans med Google Play for Education. Eleverna lärde sig surfplattorna snabbt eftersom pekskärmarna ger känseln spelrum och lärarna styrde innehållet som tilldelades till eleverna.