Gowerton School använder Google Apps for Education för att förändra inlärningen

Många gånger handlar ett besök i datorrummet mer om tekniken är om undervisningen. Chromebooks tar bort det här hindret, det blir bara ytterligare ett verktyg i pennfodralet. Det här innebär att lärare kan koncentrera sig på det de gör bäst – undervisa.

Darren Long, IT-lärare och koordinator

Utmaningen

År 2006 tappade Darren Long, IT-lärare och koordinator på Gowerton tålamodet med tiden det tog att underhålla skolans befintliga e-postsystem. "Jag behövde licensera om vår Exchange-server och jag ville verkligen inte investera i en ny server och nya licenser som jag ägnade mycket tid åt att se efter. Jag läste en artikel om värdbaserade system och såg ett sätt att få tid med värdefullare projekt, såsom att utveckla undervisningen med teknik," säger han.

Lösningen

Efter en undersökning av de befintliga värdbaserade lösningarna valde Long att byta ut skolans Exchange-server med Googles molnbaserade e-postlösning, Gmail For Your Domain (nu en del av Google Apps for Education). Gowertons personal imponerades av Gmail som snart blev oumbärligt. Long distribuerade sedan lösningen till eleverna som använde den med entusiasm redan från början. Genom att använda Google Apps for Education har Gowerton även kunnat göra en betydande kostnadssänkning. De sparar minst 30 000 pund på licenser och kostnader för serverunderhåll. Det här möjliggjorde investeringar i datorer för lärare och elever som används på och utanför skolan, inklusive 70 Google Chromebooks.