Georgetown University skapar kontakt mellan campus och samhället runtomkring

Vi brukade ägna alla våra resurser åt att se till att allt hölls i gång och vi hade inte tid att jobba med att tillhandahålla bättre funktioner. Nu löper allt smidigt!

Marty Johnson, ansvarig för företagstjänster, identitet och samverkan

Utmaningen

Georgetowns IT var splittrad och i behov av uppgraderingar. Elever, lärare och personal kände sig ofta kvävda av tekniken, istället för att få hjälp av den. De använde flera (och inaktuella) verktyg för kalendrar, e-post och fillagring, vilket förhindrade arbetet med att boka möten, dela information och samarbeta.

Lösningen

Med Google Apps for Education kunde universitetet göra sig av med sina inaktuella system och på så sätt spara pengar och IT-resurser. Georgetown har nu en enkel, enhetlig svit av verktyg för e-post, lagring, kalender, fildelning och samarbete. Dessutom får alla elever Google-konton som de kan använda hela livet, så att de kan behålla kontakten med communityn.