Del Mar Union har förbättrat elevernas skrivförmåga markant

Användningen av Chromebook med Google Apps har gett fantastiska resultat. Faktum är att antalet elever som nått den högsta nivån i delstatens skrivfärdighetsprov har fördubblats sedan Chromebook introducerades.

Stephanie Sullins, lärare, Del Mar Union School District

Utmaningen

Efter att ha samarbetat med lärare för att utveckla ett effektivare sätt att undervisa i tekniskt skrivande insåg ledningsgruppen för Del Mar att de behövde erbjuda eleverna egna laptops som de kunde använda i sina studier. Del Mar följer läroplanen Common Core State Standards, som betonar användningen av teknik för att främja kritiskt tänkande, kommunikation, samarbete och kreativitet. Ledningsgruppen för DMUSD ville förändra utformningen av lektionerna.

Lösningen

Den smidiga åtkomsten till Google Apps var ett starkt incitament för Del Mar när de valde att börja använda Chromebook i klassrummen. Efter att ha testat ett antal surfplattor och datorer kom Del Mar fram till att Google Chromebook var den mest praktiska och prisvärda lösningen för deras syften.