David Ross Education Trust skapar ett teknikkunnigt samhälle med Chromebooks och Google for Education

The ‘aha’ moment for us was when we held our first IT training session for teachers. Three brave 11-year-old students volunteered to conduct the training, and we were all moved by their level of confidence and authority when talking about technology. They had thought of new ways to use Google Apps that we’d never thought of before.

Guy Shearer, IT-chef på DRET

Utmaningen

DRET var tvungna att tänka på att anpassa IT till skolor med begränsade resurser. De flesta skolorna i DRET hade stationära Windows-datorer och iPads inlåsta i datorrum. Datorer betraktades ofta som ett särskilt ämne utan anknytning till den vanliga läroplanen, vilket hade gjort många lärare och elever mindre entusiastiska. "Utmaningen var att hitta ett billigt sätt att få över våra elever till informationsteknologin på ett sätt som är en naturligare del av undervisningen, snarare än isolerad i datorrum där eleverna sitter i en timme," säger Guy Shearer, IT-chef på DRET.

Lösningen

After several successful pilots, Shearer and his team began setting up Google Apps accounts and Chromebooks at schools. So far, DRET has deployed 3,000 Google Apps accounts and 500 Chromebooks at 13 schools, and plans to double this by the end of the year. The Trust are now rolling out Google Apps accounts to everyone in the DRET community.