Chromebooks bidrar till en anpassad inlärningssituation för eleverna

Chromebook startar och är redo på tio sekunder och batterierna räcker hela skoldagen.

Rogier de Wit, ICT gruppledare, CSG Jan Arentsz

Utmaningen

Skolan använde redan en elektronisk undervisningsmiljö med bärbara och stationära datorer i datorrum, men förändrade undervisningsbehov har ökat kravet på skräddarsytt digital undervisningsmaterial, både i och utanför skolan. "Vi lade ner mycket tid på att planera och titta på sätt att ge individuell undervisning av elever med sin egen dator," säger Kees Koopman, koordinator i utbildning och informationsteknik. "Vi gillade inte idén att ta med sin egen dator, eftersom det skulle bli omöjligt att undervisa om allas maskin- och programvara är olika."

Lösningen

Så skolan hittade en alternativ strategi: ta med din egen Chromebook. Den här lätta enheten startar mycket snabbt och sparar värdefull undervisningstid. Det testades med lyckat resultat i två klasser förra läsåret och fick ett fantastiskt gensvar från både elever och lärare. Efter ett antal seminarier och presentationer frågade inte personalen längre varför de behöver en Chromebook, utan hittade nya sätt använda den.