Undervisning med Chromebooks är nu standard på Corlaer College

Den var verkligen enkel att använda. Den tog ett ögonblick att starta. Jag behövde inte installera något och det gick att använda den direkt.

Rob de Groot, IT-chef, Corlaer College Nijkerk

Utmaningen

"Vi har en policy med ständig innovation," säger Rob de Groot, som är skolans IT-chef sedan 1994. "Vi använder temaundervisning, där ämnen och undervisningsmaterial koncentreras kring vissa ämnen och vi har öppna arbetsytor vid sidan av vanliga klassrum. Vi började med en elektronisk undervisningsmiljö 2006 och vi började utvärdera möjligheterna med digital undervisning i början av 2012. Många skolor använder surfplattor men de har inga tangentbord och vi tyckte inte att det var optimalt. Vi beslutade oss för att vänta ett tag och se vad som hände på marknaden, men sedan hörde vi att ett läromedelsförlag testade Chromebooks."

Lösningen

Skolan tvekade inte och Rob beställde snart en första Chromebook att testa med. "Den var verkligen enkel att använda. Den tog bara ett ögonblick att starta, jag behövde inte installera något och den gick att använda direkt," sade han. Chromebook togs emot entusiastisk av lärarna och skolan beställde 85 för ett test i tre klasser.