Mexico Citys Colegio Banting ger alla elever utbildning av hög kvalitet med Google Apps, Classroom och Chromebooks

Innan vi hade Google Apps fanns det ingen teknik på skolan som kunde hjälpa eleverna. Vi tittade på [en annan lösning] och det visade sig snabbt att Google Apps var mycket mer intuitivt att använda – och det var gratis.

David Medel Macías, rektor på Colegio Banting

Utmaningen

Colegio Banting har som mål att ge elever från många olika bakgrunder, varav många saknar medel för att betala för en utbildning, en ordentligt grund att stå på så att de kan konkurrera om platserna vid de bästa universiteten i världen. Innan Colegio Banting började använda Google Apps 2013 hade skolan inget formellt IT-system. Eleverna hade inte ens e-post och deras lärare kunde inte nå dem utanför skoltid. Lärare och personal använde sina privata e-postadresser. De bestämde sig för att hitta prisvärda, högkvalitativa och lättanvända enheter och samarbetsverktyg som eleverna kan använda både på campus och hemma. De behövde en enhetlig plattform där elever, lärare, föräldrar och administratörer enkelt kunde få tillgång till delad information. Det skulle förbättra elevernas tillgång till inlärningsmöjligheter och hjälpa dem att lära känna tekniken, även om de inte har tillgång till en dator hemma.

Lösningen

Colegio Banting decided to go with Google Apps for Education so that it could centralize lessons, assignments and announcements in one online environment, accessible from anywhere. In 2013, administrative staff began using free Gmail accounts, then decided to roll out Google Apps for Education to all teachers and students because of how well Google’s services were already working. In 2014, Colegio Banting began using Google Classroom as a virtual class to help students, teachers and parents keep track of homework assignments and announcements in a single dashboard. Also in 2014, Colegio Banting invested in 20 Chromebooks to better arm students with the tools they need to develop real-world skills. The school plans to expand the Chromebook program with a device for every student by 2020.