Churston Ferrers Grammar School har upplevt en kommunikationsrevolution med G Suite och Chromebooks

Det bästa med Chromebooks är att de helt enkelt fungerar. Vi tog ut dem ur förpackningen och gav dem direkt till eleverna eftersom de inte kräver konfigurering. Helst vill vi så snart som möjligt byta ut alla bärbara datorer mot Chromebooks.

Ben Forte, IT Network Manager på Churston

Utmaningen

Churston tror starkt på att det är viktigt att lära eleverna digitala kommunikationssätt och anser att detta engagerar dem, ökar samspelet med lärarna, vidgar deras inlärningserfarenheter och förbereder dem för arbetslivet och vidare studier. Man ser även teknikens stora värde när det gäller att strömlinjeforma administrativa processer. Skolan har investerat kraftfullt i teknik under de senaste åren och har nu sex datoruppsättningar på 30 datorer vardera, ett digitalt skyltningssystem för skolans meddelanden, bärbara datorer till klassrummen och ett nytt Wi-Fi-system. Churston hade dock fortfarande en del tekniska problem med maskinvaran och e-postkommunikationen som fördröjde visionen att skapa en digitalt utrustad inlärningsmiljö.

Lösningen

Efter övervägande av ett antal alternativ som förbättrar e-posten valde Churston G Suite for Education, onlinesviten för samarbete och kommunikation som innehåller Gmail, Google Dokument, Google Kalender och Google Sites. Efter bytet till G Suite har e-post blivit det huvudsakliga kommunikationssättet mellan personal, elever och föräldrar och sviten G Suite används utbrett för samarbete under och efter lektionerna. Efter den här framgången testar Churston nu tio Chromebooks med planer på att ersätta skolans befintliga bärbara datorer när de har tjänat ut.