Chromebook hjälper elever vid CSG De Waard att lära sig färdigheter för 2000-talet.

Med Chromebooks har vi skapat ett undervisningssystem som bereder vägen in i framtiden.

Tejo Vink, rektor för högstadieundervisning, CSG De Waard

Utmaningen

Innan organisationen började använda Chromebooks hade varje skola en server och ett nätverk och varje klassrum hade två datorer. De sköttes av en tredje part, vilket var dyrt och CSG De Waard ville ge fler elever tillgång till fler datorer och flexiblare IT. Därför undersökte man de tillgängliga alternativen.

Lösningen

Tejo Vink var bekant med G Suite och höll ett öga på utvecklingen inom IT på internetforum. Han och ett antal kollegor deltog i möten om digital undervisning och talade med experter inom ämnet. Slutligen valde de ett nytt system som de kallar Internetskolan. De köpte över 500 Chromebooks till 17 skolor och sedan dess har personalen gjort G Suite till en viktig del i undervisningen. "De kände inte till sådant som dokumentdelning och möjligheten att logga in från hemmet," säger Vink. "Men vi ordnade två utbildningsdagar som hjälpte mycket. Vi använder Google Drive som en central plattform och vi har även börjat använda Hangouts för chatt och videokonferenser."