Brittany Wenger skrev en algoritm för bättre identifiering av bröstcancer

Utmärkelser definierar mig inte, men de bekräftar min vetenskapliga forskning. Varje år ökar min forskning i komplexitet och får en större potential att bli ett positivt bidrag till mänskligheten.

Brittany Wenger, student vid Duke University

Utmaningen

Läkare strävar efter att ge sina patienter konsekvent och tillförlitlig vård. Med en personlig erfarenhet av cancer och en vilja att göra världen bättre, beslutade sig Brittany Wenger för använda sin förmåga som vetenskapskvinna och forskare till att skapa ett otroligt, nästan levande nätverk som diagnostiserar bröstcancer.

Lösningen

Genom att använda molnet skapade Brittany ett otroligt nätverk som visar sig upptäcka cancer. Hennes bidrag till Google Science Fair påminde om en konstgjord hjärna som lärde molnnätverket att upptäcka mönster som är för komplexa för människor att känna igen. Genom att tillämpa dessa konstgjorda neurala nätverk på svenska individualiserad data upptäcker hennes program bröstcancer med 99,1 % säkerhet. Hennes program används på sjukhus för diagnos av patienter.