Academies Enterprise Trust går i täten för brittiska skolor med the way for UK academies with G Suite

Vi förstod inte hur lätt det var att byta eller hur många möjligheter övergången till G Suite skulle ge oss. Förutom att förbättra våra elevers utbildning är det även mycket enklare att hantera enheterna de använder.

Chris Meaney, chef för ICT på Academies Enterprise Trust

Utmaningen

AET har åtagit sig att säkerställa att varje elev i dess 76 akademier en dag kan delta i lokala, regionala och nationella ekonomier och hjälpa dem att få kunskaper och självförtroende att bidra till världen. Som en del av detta är tekniken en viktig del som garanterar att AET kan maximera utbildningen. AET kunde inte utnyttja alla teknikens möjligheter för inlärning eftersom den tekniska utrustningen varierade enormt mellan akademierna. Utan ett enhetligt system var det svårt att skapa effektiva processer och förenklade budgetstrukturer. Det här innebar att varje akademi arbetade isolerat, både med avseende på administration och kunskapsdelning.

Lösningen

Sommaren 2012 införde AET G Suite for Education, den webbaserade programsviten för kommunikation och samarbete som är kostnadsfri för skolor. Med produkter som Gmail, Google Kalender, Google Drive, Google Sites och Google Classroom, insåg AET potentialen för inlärning i skolan, bättre kunskapsdelning över akademierna, ökad administrativ effektivitet och åtkomst från hemmet till alla. Akademierna har även gett alla elever tillgång till den senaste tekniken genom att distribuera många uppsättningar Google Chromebooks, prisvärda bärbara datorer som ger snabb och enkel åtkomst till webben.