Dynamic Learning Project

Gjennom den tilpassede modellen for teknologiveiledning hjelper Dynamic Learning Project lærerne med å få tilgang til opplæringen og den praktiske støtten de trenger for å gjøre teknologien levende for elevene.

En lærer og en elev ser på en Chromebook-skjerm sammen.

Hjelp i undervisningen

Teknologi kan være et effektivt verktøy for lærere som vet hvordan de skal bruke den. Likevel er det mange lærere – særlig ved lavinntektsskoler – som ikke har tilgang til opplæringen de trenger for å bruke teknologi effektivt og hensiktsmessig.¹

Med støtte fra Google har Digital Promise opprettet Dynamic Learning Project for å utvikle programmer for opplæring og veiledning ved mindre bemidlede skoler. Veilederne hjelper lærerne i gang med å fornye undervisningen ved hjelp av teknologi.

To lærere diskutere noe mens én av dem peker på tavlen.

Tilpassede ressurser

Med Dynamic Learning Project får veiledere og skoleledere tilpassede opplæringer, verktøy og ressurser.

Et banner med teksten «Dynamic Learning Project School» på et skolegjerde.

Fornyelse som omfatter hele skolen

Veiledere fremmer nyskaping for hele skolen gjennom kontinuerlig og personlig støtte og partnerskap.

To kvinner diskuterer noe mens de sitter foran en Chromebook.

Tilpassing til ulike behov

Dynamic Learning Project baseres på et samarbeid med hver enkelt skole samt lokale skolemyndigheter for å sikre at veiledningen er i tråd med relevante læringsmål.

100 skoler over hele USA deltar i pilotprosjektet i 2018–2019

Kart over USA med posisjonene til noen av skolene som har registrert seg for Dynamic Learning Project.

Antallet skoler i hver delstat som deltar i pilotprosjektet for Dynamic Learning Project

Støttespillere

Digital Promise-logo

EdTechTeam-logo

Google for Education-logo

Prøv Dynamic Learning Project ved skolen din

Innleveringer fra dette skjemaet blir kun gjennomgått av Digital Promise.


Takk for at du registrerte deg!

Fortell oss mer om det du er interessert i.