Tilgjengelighet for alle elever

Alle tjener på at alle elever kan delta fullt ut i læringen på sin egen måte. Derfor lager vi Google for Education-produkter med tanke på tilgjengelighet for å hjelpe alle elever å lære, bli inspirert og oppnå hele potensialet sitt.

A student, about 10-13 years old, listens to a lesson on his headphones, focuses intently on a Chromebook.

Engasjerer elever med ulike behov og læremåter

Elever i samme klasserom har forskjellige måter å lære på. For å støtte alle elever utformer vi teknologi som hjelper lærere å dekke behovene til hver enkelt elev, også elever med nedsatt syn eller hørsel, nedsatt fysisk funksjonsevne og forskjellige måter å bearbeide ny informasjon på.

Vi i Google mener at tilgjengelig design rett og slett er god design. Vi lager Google for Education-produkter med tanke på tilgjengelighet for å hjelpe alle elever å lære, bli inspirert og oppnå hele potensialet sitt.

Verktøy for alle elever

Utvikler strategier for livslang læring

Når elevene har verktøyene de trenger, og forstår hvordan de skal bruke dem, utvikler de selvtillit og læringsstrategier som kan hjelpe dem resten av livet. Funksjoner som visuelle hjelpemidler, teksting for hørselshemmede og samarbeid i sanntid i G Suite hjelper alle elever forbi læringshindre, enten funksjonsevnen deres er livsvarig eller midlertidiig nedsatt, eller de lærer best under bestemte forhold.

A student wearing headphones is deeply immersed in a lesson on a phone or tablet.
A student uses the keyboard on his Android tablet.
Læring med personlig preg

Gir alle elever tilgang til inspirerende opplevelser

Når man gir elever alternative måter å bruke teknologien og gjøre arbeidet sitt på, baner det vei til læring for alle elevene. For eksempel er Chromebook-funksjoner som ChromeVox og Tekstopplesing til hjelp for elever som trenger visuell støtte eller lydstøtte, samtidig som de gir alle elevene forskjellige måter å bruke informasjon på. Når du først har tilpasset innstillingene på en Chromebook, anvendes de hver gang elevene logger på hvilken som helst enhet, noe som sparer tid og holder elevene fokusert på læring.

Inkluderende opplevelser

Ruster alle elever til å delta og lykkes

Alle elever har med seg forskjellige sett med sterke sider, perspektiver og behov inn i klasserommet. Fra tekstforstørring og stemmestyrt skriving til støtte for punktskrift gjør Google for Education-produkter det lettere for alle elever å lære side om side med sine jevnaldrende. Chrome-utvidelser skaper enda flere muligheter for læring som både er individuelt tilpasset og inkluderende.

A female student rests her hand contemplatively on her chin as she absorbs a lesson.

«Det som fungerer for barn med spesielle behov, fungerer for alle. Når strategier fungerer, fungerer de bare.»

Suley Castillo, Instructional Coach, Dallas ISD

Finn ut mer om Googles tilgjengelighetsfunksjoner og -verktøy

Last ned og del denne hurtigveiledningen om tilgjengelighetsinnstillingene og -funksjonene som er innebygget i G Suite og Chromebook, samt Chrome-utvidelser du kan legge til.

Last ned hurtigveiledningen

Finn ut hvordan Google kan hjelpe

Få kontakt med en spesialist som kan hjelpe deg å velge de rette produktene og funksjonene til dine elevers behov.

Utforsk tilgjengelighetsfunksjoner og -verktøy

Last ned og del denne hurtigveiledningen om tilgjengelighetsalternativene i G Suite og på Chromebook.

Takk for at du registrerte deg!

Fortell oss mer om det du er interessert i.