Læringsmuligheter innen informatikk

Vi har utviklet en rekke ressurser, programmer, stipender og stønadsmuligheter for å engasjere elever og lærere som er interessert i datafag – uansett hvor i verden de kommer fra.

Google Computer Science

Ressurser

Brukerdrevne kodemiljøer, suppleringsmateriell og inspirasjon som er laget for å gi forskjellige elev- og studentgrupper verktøyene de trenger.

Careers with Code

Et utforskende og inspirerende magasin om karriere innenfor datafag. Det er laget for elever i videregående skole og inneholder dessuten ressurser for lærere.

MER

Nat & Lo's YouTube Channel

From Google X to StreetView to Project Loon, get a behind the scenes look at Google with Nat and Lo.

MER

Blockly Games

Et visuelt programmeringsmiljø som lærer barn grunnleggende programmering. Det finnes på 40 språk.

MER

Coder for Raspberry Pi

Gratisprogramvare som gjør om en Raspberry Pi til et personlig nettbasert utviklingsmiljø.

MER

Kurs i programmeringskonsepter (Computational Thinking)

Videreutdanningskurs på nettet der lærere kan få hjelp til å forstå, bruke og dele programmeringskonsepter i flere ulike fag.

MER

Computer Science Custom Search

Leksjoner, veiledninger, spill og prosjekter for datafag.

MER

CS First

Undervisningsplaner og videobasert innholdslevering som bidrar til å lage engasjerende dataopplevelser for unge elever.

MER

Engage CS Edu

En omfattende samling av undervisningsmateriell og strategier for studenter som studerer datavitenskap på lavere universitetsnivå.

MER

Exploring Computational Thinking

Undervisningsplaner, videoer og andre ressurser om datarelatert tenkning som kan integreres i klasseromsinnhold.

MER

Guide for Technical Development

Praktisk læring i eget tempo som alle universitetsstudenter kan bruke til å utvikle sine egne tekniske ferdigheter.

MER

Made with Code

Et nasjonalt initiativ som har som formål å inspirere millioner av jenter til å lære koding for å oppnå drømmejobben.

MER

Pencil Code

Et kodelaboratorium som bruker tegning, musikk og kreativ fiksjon for å hjelpe elevene videre fra blokkoding til tekst.

MER

Start With Code

A collection of resources & programs to encourage young Australians to study computing.

MER

Programmer

Årlige studentkonkurranser, karriereressurser og programmer som støtter mangfoldet i teknologisektoren.

Code Jam

En global kodekonkurranse med flere runder. Både studenter og profesjonelle programmerere kan delta.

MER

Computer Science Summer Institute (CSSI)

Et treukers program for nye studenter fra grupper som tradisjonelt har vært underrepresentert innen datafag. Programmet gir en praktisk innføring i informatikk.

MER

Engineering Practicum

Et tolvukers utviklingsprogram for første- og andreårsstudenter i informatikk eller elektroteknikk.

MER

Google Code-in (GCI)

En konkurranse som gir elever i alderen 13–17 en innføring i de ulike elementene som gjør det mulig å utvikle programvare med åpen kildekode.

MER

Google Engineering Residency Program

Et ettårig teknisk praktikantprogram som er åpent for nyutdannede informatikkstudenter.

MER

Google Science Fair

En global vitenskaps- og teknologikonkurranse som avholdes på nettet og er åpen for enkeltpersoner og team i alderen 13 til 18.

MER

Google Summer of Code (GSoC)

A global online program offering student developers ages 18+ stipends & mentorship for open source coding projects.

MER

Tekniske praktikantstillinger

12–14-ukers tekniske praktikantstillinger for universitetsstudenter (frem til bestått doktorgrad) som har informatikk eller et beslektet fag som hovedoppgave, eller som har tenkt til å ha dette som hovedoppgave.

MER

Women Techmakers

Women Techmakers-programmet til Google gir kvinner i teknologisektoren synlighet, fellesskap og ressurser.

MER

Finansiering

Student scholarships & grants to support computer science education at every stage

Venkat Panchapakesan Memorial Scholarship

Are you an ever-optimistic person who believes we can make the world a more sustainable place?

MER

Computer Science for High School (CS4HS)

Et globalt legatprogram som fremmer informatikkutdanning ved å gi lærere tilgang til den kompetansen og de ressursene de trenger.

MER

Google Europe Scholarship for Students with Disabilities

For funksjonshemmede studenter i Europa som studerer til en universitetsgrad innen informatkk.

MER

Google Lime Scholarship for Students with Disabilities

For funksjonshemmede studenter som studerer til en universitetsgrad innen informatikk i USA og Canada.

MER

Google SVA Scholarship for Student Veterans

For gjeldende eller tidligere soldater som studerer til en universitetsgrad innen informatikk eller beslektede felt i USA.

MER

Google Travel and Conference Grants

Stønad til grupper som er underrepresentert innen informatikk eller beslektede felt. Stønaden gis for at mottakeren skal kunne delta på tekniske konferanser eller mangfoldskonferanser i USA og Europa.

MER

Google.org

Stønad til organisasjoner som fremmer studier og øker eksponeringen av datafag overfor underrepresenterte studenter.

MER

igniteCS

Finansiering og annen støtte til kvinnelige bachelorstudenter i USA og Canada som ønsker å starte prosjekter for å fremme datafagopplæringen i sine respektive lokalsamfunn.

MER

RISE Awards

Stønader og kapasitetsbyggingsressurser for organisasjoner som underviser underrepresenterte personer over hele verden i datafag før de begynner på universitetet.

MER

The Generation Google Scholarship

For underrepresenterte universitetsstudenter i USA eller Canada som studerer til en grad innen informatikk eller beslektede felt.

MER

The Google Anita Borg Memorial Scholarship

For kvinnelige studenter fra hele verden som studerer informatikk og teknologi på universitetsnivå.

MER