I skoledistriktet Windsor Southeast Supervisory Union implementeres et 1:1-program med Chromebook-enheter for å øke og forbedre samarbeidet

Nå har alle elevene mine like muligheter. De har muligheten til å lære grunnleggende teknologiske ferdigheter – for eksempel tastaturbruk, e-postetikette og søk etter informasjon på Internett – som de trenger for å lykkes på universitetet og i arbeidslivet.

Kate Ryan, mattelærer for fjerde klassetrinn

Utfordringen

WSESU trengte en teknologiløsning som ikke måtte sikkerhetskopieres manuelt, og som kunne utvides etter hvert som WSESU ble større. Målet til foreningen var å skape mer samarbeid via teknologi og å lansere en 1:1-modell uten den økonomiske eller tekniske byrden.

Løsningen

I 2012 kjørte WSESU et pilotprosjekt med Chromebook for femte- og sjetteklassinger på én skole. Skoleåret etter fikk elevene på klassetrinn 5–8 Chromebook, og året etter det hadde hver eneste elev i klassetrinn 3–11 tilgang til Chromebook. 1:1-programmet gir elevene muligheten til å lære hvor og når som helst, og i tillegg støtter det opp under WSESUs mål om å tilby lik utdanning til alle elever ved å gi dem digitale læringsressurser.