Warwickshire College Group henter internasjonale eksperter inn i klasserommet med Google Apps for Education og Classroom

Med Classroom-appen har elevene fått en helt ny hverdag og muligheten til å lære uansett hvor de befinner seg.

Paul Rabone, lærer i elektrofag ved skolen Rugby i Warwickshire College Group

Utfordringen

For to år siden hadde elevene ved WCG tilgang til Google Apps, men lærerne hadde kun tilgang til Gmail. Færre enn 200 av de mer enn 15 500 elevene brukte Google Disk – stort sett fordi lærerne ikke hadde tilgang til Google Apps og dermed ikke oppfordret elevene til å bruke det. «Vi hadde appenes Rolls-Royce, men lærerne visste ikke hvordan de skulle hjelpe elevene å bruke Google Apps og utnytte alle mulighetene det ga», sier Yousef Fouda, IT-sjef hos WCG. Lærerne var fornøyde med å bruke Microsoft Office og Outlook, så de tenkte ikke på muligheten til å skaffe nye systemer. Fouda så muligheten til å bruke teknologien mer effektivt for å spare lærerne for tid og gjøre det lettere for elevene å samarbeide om læringen.

Løsningen

Fouda fant raskt ut hvordan han kunne oppnå målet om å skape et funksjonelt og tidsriktig teknologisk økosystem: Han lanserte Google Apps for Education for lærerne, innførte Google Classroom på alle skolene og rullet ut Chromebook-enheter til lærerne og elevene. Siden elevene allerede brukte Google Apps for Education, og lærerne var kjent med Gmail, var denne løsningen i tråd med WCG sitt mål om å innføre teknologi som gjør det enkelt for elevene og lærerne å kommunisere, samarbeide og dele. Disse målene kan knyttes direkte til bruken deres av Google Hangouts, Disk og Google+. Bruken av Google Apps for Education spredte seg raskt og organisk på alle skolene. Fouda introduserte Google Apps for Education for omtrent 100 lærere, og disse oppfordret 600 andre lærere til å ta teknologien i bruk. Nå er 4000 elever og lærere aktive på Google Apps hver dag – en betydelig økning fra 200 elever for to år siden.