Vedruna-skolene kommer til å spare opptil 600 000 euro i løpet av de neste fire årene, fordi vi har klart å eliminere kostnadene knyttet til vedlikehold og lisensiering.

Når vi begynte å bruke Chromebook i timene, var det med tanke på å øke elevenes motivasjon og læreevne. Vi ville også lede lærerne mot en form for undervisning som er mye mer ferdighetsbasert, noe som i sin tur bidrar til å forbedre forholdene mellom elevene og lærerne. Dette legger også til rette for gruppearbeid både i og utenfor klasserommet.

Pere Viñas, lærer ved Vedruna-skolen i Ripoll.

Utfordringen

Enkelte Vedruna-skoler har tidligere brukt Google Apps for Education-pakken, men de hadde ikke Chromebook som støtte. I 2013 startet et pilotprøveprosjekt med Chromebook i en målbevisst innsats for å videreutvikle elevenes digitale utdanning. Det viste seg at systemet skapte noen reelle fordeler i undervisningsmiljøet sammenlignet med det forrige systemet, som var basert på et dataklasserom med mange bruksbegrensninger.

Løsningen

Flere av sentrene brukte allerede Google Apps for Education-pakken, men uten støtten fra Google Chromebook. I september 2013 ble det første fullstendige eksperimentet utført med bruk av Chromebook i ungdomsskolefag på Vedruna-ungdomsskolen i distriktet Gracia i Barcelona. I denne første fasen brukte de 150 Chromebooker som elevene og lærerne evaluerte med hensyn til ytelse og funksjoner. Etter tre måneder var konklusjonen at systemet tilbyr reelle fordeler i forhold til det forrige systemet, og Vedrunas ledelse avgjorde at dette skulle videreføres og utvikles.