I skoledistriktet Upper Grand brukes Android og Google Play for Education til å undervise elevene uansett tid eller sted

Elevene engasjerer seg mer i oppgavene, og de kjenner igjen situasjoner der ideene og metodene deres kan understøttes av teknologien de har tilgjengelig på nettbrettene. De har selvtillit nok til å bruke disse metodene for å undersøke ting på egen hånd.

David Scott, femteklasselærer på Westminster Woods Public School

Utfordringen

UGDSB ville støtte alle elever, uansett hvordan de lærer og gir uttrykk for det de kan (visuelt, via lyd eller via berøring).

Løsningen

Lærerne begynte å bruke Android-nettbrett, Chromebooker og Google Play for Education i klasserommene. Elevene får sjansen til å lære på den måten som føles mest naturlig for dem, og det er enkelt for dem å samarbeide om skoleprosjekter.