Ungdomsskoleelever i Vermont brukte nettbrett til å forbedre lokale turstier

Når elevene får arbeide utendørs med et praktisk prosjekt som får reelle konsekvenser, blir de mer engasjerte enn de noensinne kan bli gjennom abstrakt læring i klasserommet. Når elevene er ute i feltet for å samle informasjon, lærer de på helt nye måter.

Matt Allen, Innovation Specialist ved St. Albans City School

Utfordringen

St. Albans City School ser stadig etter nye måter å engasjere og inspirere elevene på – utenfor klasserommet. Det er ikke alle elevene ved skolen som har datamaskiner hjemme, og de ønsket teknologi som var effektiv, fleksibel, rimelig og stabil. De ønsket også å gi elevene tilgang til et bredt utvalg av læringsverktøy og andre ressurser i løpet av prosjektet.

Løsningen

Ved hjelp av Android-nettbrett, Google Apps og Google Play for Education klarte elevene å løse samfunnsfagprosjektet sitt på en strålende måte. For lærerne var det gledelig å se elevene bidra positivt til lokalsamfunnet og samarbeide direkte med lokale eksperter i et unikt skoleprosjekt.