R.N. Podar-skolen skaper ferdigheter for fremtiden ved hjelp av Google Apps for Education

Hos oss har Google Apps for Education blitt til en livsstil, og entusiasmen over å lære nye måter å gjøre ting på, har vist seg å være smittsom.

Avnita Bir, rektor ved R.N. Podar-skolen i Mumbai

Utfordringen

En endring i Indias utdanningspolitikk og innføringen av CCE-evalueringen (Continuous and Comprehensive Evaluation) har ført til større arbeidsmengde for lærerne og større krav til samarbeid og dokumentasjon. Lærerne trengte en teknologiløsning fordi de ikke kunne overholde CCE-kravene effektivt ved hjelp av tradisjonelle metoder.

Løsningen

R.N. Podar-skolen innførte Google Apps for Education i 2011. Skolen har nå 6000 Google Apps for Education-kontoer, én for hver lærer, kontoransatt og elev. Selv om de i utgangspunktet innførte løsningen for å oppfylle CCE, oppdaget lærerne raskt at Google Apps for Education også ga spennende muligheter for undervisning og læring. Ettersom tiden i klasserommet ble mer produktiv og engasjerende, fikk elevenes læring et betydelig løft.