Richland School District Two møter fremtiden med initiativet «1TWO1»

Med Google har elevene våre fått en plattform der de kan publisere arbeid og kommunisere – både i og utenfor klasserommet. Læringsmiljøet vårt er nå mer kreativt enn noensinne.

Donna Teuber, koordinator for teknologiintegrering

Utfordringen

Ledelsen for skoledistriktet ønsket å ha flere personlige enheter i klasserommet og fremme elevenes teknologiferdigheter. Administratorene visste at større tilgang til teknologi ville gi elevene økt engasjement og kreativitet, samt større evne til kritisk tenkning og problemløsing. De igangsatte datainitiativet «1TWO1» for å oppfylle dette målet. Da de vurderte de ulike alternativene, ble kostnader, brukervennlighet og andre faktorer tatt i betraktning. Fordi Google Apps for Education allerede ble brukt over hele distriktet, besluttet ledelsen å satse på et skybasert system som ikke krevde noen komplisert infrastruktur. Lærerne ivret for å fornye undervisningen og legge til rette for mer kreativ og samarbeidsbasert læring for elevene.

Løsningen

Etter at Chromebook ble innført, har distriktet registrert en kraftig dreining mot mer samarbeidsbasert læring. Lærerne bruker Google Apps til å dele oppgaver med elever, med tilgang til informasjon når som helst og hvor som helst. De kan også gi tilbakemeldinger og veiledning til elever underveis i et prosjekt, i stedet for å vente til elevene har levert inn arbeidet. I tillegg har elevene hatt glede av å samarbeide ved hjelp av Google Nettprat og Google Dokumenter – selv når de befinner seg på ulike steder. Generelt sett har Chromebook-enhetene ført til mer samarbeid og større lagånd i læringsmiljøet.