Passaic-skolene utvider mulighetene for læring med Google Chromebooks for Education

Den mest åpenbare fordelen vi har oppnådd ved å bruke Chromebook i Passaic-distriktet, er at elevene nå engasjerer seg personlig i egen læring.

Joshua Koen, teknologikoordinator for skoledistriktet

Utfordringen

Elevene var ikke optimalt forberedt på høyere utdanning og det 21. århundrets omskiftelige arbeidsmarked. De trengte å lære å finne frem til informasjon på nettet, samarbeide om prosjekter samt kommunisere med medelever og eksperter over hele verden. I tillegg trengte elevene å forberede seg på de nettbaserte prøvene som delstaten nylig har innført. Lærerne hadde et generelt ønske om å bruke mer teknologi i undervisningen.

Løsningen

Passaic-distriktet valgte å satse på modellen med én bærbar maskin per elev. Ettersom Google Apps for Education allerede var i bruk, innså ledelsen at Google Chromebook var det mest kompatible alternativet for å fremme samarbeidsbasert læring. I tillegg var Chromebook-enhetene raske, sikre, rimelige og brukervennlige. Takket være de lave eiekostnadene kunne Passaic oppfylle målet om en 1:1-modell med enhetene. Kommunikasjonen og produktiviteten er forbedret, og det samme gjelder samarbeidet og elevenes engasjement og faglige prestasjoner.