Paganel Primary School bruker Google Chromebook for å gjøre bruk av bærbare datamaskiner like enkelt som å gripe en blyant

Google Apps hadde allerede vist seg å være et svært engasjerende og enkelt verktøy for læring. Siden det er fullstendig nettbasert, er Chromebook den perfekte partneren. Det tar ti sekunder å få dem i gang i timen – med de gamle bærbare PC-ene tok det ti minutter.

Steve Philip, inspektør på Paganel School

Utfordringen

Ett av hovedmålene ved Paganel er å lære barna hvordan de samarbeider i team for å oppnå noe. Dette skiller seg ut fra den tradisjonelle teorien om at uavhengig læring er det viktigste for barneskoleelever, men det bidrar til å forberede barna på arbeidslivet og høyere utdanning, der det stadig blir vanligere å samarbeide virtuelt fra forskjellige steder. Lærerne og elevene brukte allerede Google Apps for Education, den gratis nettbaserte kommunikasjons- og samarbeidspakken, som inneholder blant annet Gmail, Google Talk, Google Kalender, Google Dokumenter og Google Nettsteder. Paganel School oppfordret også til å få mest mulig ut av Google Apps ved å bruke bærbare PC-er som undervisningshjelpemidler – de hadde et sett PC-er tilgjengelige for bruk i klasserommet. Det ble imidlertid stadig tydeligere at disse ikke ble brukt nok – hovedsakelig på grunn av tiden det tok å komme i gang med dem.

Løsningen

Steve hadde hørt om Google Chromebook og bruken av den i skoler fra en kontakt i USA, og han bestemte seg for å se nærmere på teknologien. Chromebook er en bærbar PC uten harddisk, der ingenting lagres på datamaskinen og alle systemene og programmene åpnes via nettleseren. Dette gjør det mulig å få tilgang til informasjon og tjenester i nettskyen på noen få sekunder. Paganel School kjøpte et sett med 32 Chromebooks i fjor, og tildelte dem til en klasse på sjette trinn, der elevene er 10–11 år gamle. Elevene har tilgang til dem når de trenger dem i timen, og andre klasser låner dem til konkrete oppgaver.