KIPP Bridge Charter School gir elevene et forsprang ved hjelp av nettbrett med Google Play for Education

Med en ny læreplan rundt hjørnet er Nexus med Google Play for Education-nettbrettene uvurderlig for å hjelpe elevene med å se det store bildet, tilegne seg flere perspektiver og uttrykke godt gjennomtenkte synspunkter. Resultatet er at elevenes innleveringer blir mer dynamiske.

Cathy Cowan, lærer for 8. klassetrinn, KIPP Bridge Charter School

Utfordringen

Det å gå over til kjernestandarden («Common Core») er ingen enkel oppgave for KIPP Bridget Charter School. KIPP Bridge Charter School legger stor vekt på å utruste elevene med kunnskapene og ferdighetene de trenger for å gjøre det bra på college, og skolen så det som svært viktig å tilby god tilgang til teknologi for å styrke læringen og gjøre overgangen enklest mulig. KIPP hadde behov for å gi elevene tilgang til datamaskiner og Internett for å overholde kriterinene i «Common Core», der det legges vekt på kritisk tenking og elevenes mulighet til å formulere argumenter basert på flere kilder.

Løsningen

Ved hjelp av nettbrett med Google for Education kunne lærerne ved KIPP enkelt distribuere sentrale apper til klassene sine via nettskyen. Elevene fikk en helt ny portal inn til Internett i undervisningen, og de fikk tilgang til en hel portefølje av øvelser og oppgaver. Da teknologien ble introdusert, ble den møtt med stor entusiasme, og implementeringen ble gjennomført uten problemer. Takket være det intuitive grensesnittet på enhetene skjønte elevene raskt hvordan de skulle bruke dem, og det var knapt behov for instruksjoner.