Ved John Monash Science School blir kursene virtualisert ved hjelp av Google Apps for Education

«Vi visste at Google Apps kom til å være enkelt å bruke for lærere på avsidesliggende steder, samtidig som elever flere hundre kilometer unna hverandre kan bruke Google Apps til å samarbeide og utvikle forståelse sammen i sanntid.»

Peter Corkill, rektor på John Monash Science School

Utfordringen

John Monash Science School ville tilby avanserte naturfagskurs til klasserom langt unna, via fjernundervisningsinitiativet Emerging Sciences Victoria (ESV). For å kunne realisere denne planen trengte de en plattform som gjør det mulig å utvikle virtuelle undervisningstimer og støtte elever i klasserom langt unna, samt involvere lærere som arbeider på forskjellige typer enheter på skoler med begrensede ressurser.

Løsningen

ESV begynte å bruke Google Apps for Education fordi det løste flere utfordringer: Det er mulig for elever og lærere å få tilgang til og dele læreplanmateriell, kommunisere og samarbeide om prosjekter fra alle slags enheter – uten at det koster skolene noe. Nå lærer 156 tiendeklassinger i 30 fjerntliggende klasserom fag de ellers ikke ville hatt tilgang til, og de blir interesserte i karrieremuligheter innen naturvitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk.