Jesuittenes skoler styrker elevenes digitale ferdigheter med Chromebook.

Med Chromebook har elevene våre kunnet undersøke konkrete emner nærmere og søke etter mer informasjon på Internett. De skaper og deler materiell med andre elever og lærerne. Elevene utvikler viktige digitale ferdigheter.

Pablo Laspra, lærer og administrator for sosiale nettverk og nettjenester på Colegio San Ignacio i Oviedo.

Utfordringen

Jesuittenes skoler har alltid prioritert tilpassing av undervisningsplanene i takt med utviklingen. De har også deltatt i digitaliseringen av undervisningsprosessen – spesielt i løpet av de siste årene. For noen år siden bygde jesuittenes skoler datarom som kunne brukes av elevene for bestemte fag, der de brukte kontorprogrammer til å skrive stiler og oppgaver. Men dette systemet viste seg å være upraktisk og problematisk. Vedlikehold og bruk var vanskelig, kostnadene var høye på grunn av lisenser, og deling av dokumenter og informasjon mellom elevene og lærerne virket spesielt komplisert. På toppen av dette gjorde behovet for tilpassing av undervisningsprosessen til den nye digitale virkeligheten at en gruppe lærere som var involvert i IKT-utvikling, spurte om grønt lys fra alle skolenes styrer til å imøtekomme utviklingen og lansere Chromebook og Google Apps i klasserommene.

Løsningen

I løpet av 2014 har disse tre skolene økt innsatsen betydelig for å digitalisere undervisningstilbudet sitt fullstendig. Målet er ikke bare å ta med teknologi inn i klasserommene, det er også å forbedre, optimalisere og utvikle en moderne og kostnadseffektiv utdanningsprosess som gir elevene de digitale ferdighetene de trenger for å bygge karrieren sin i fremtiden.