K-2-lærerne på Indian Valley Local Schools bruker Android-nettbrett for å utvikle digitale ferdigheter

Google Play for Education-butikken var en viktig faktor da vi valgte Android-nettbrett. Den har ikke bare vært nyttig for nettbrettene, men for Chromebook også. I butikken kan lærerne lett finne konkret innhold de trenger til klasserommet, og tildele det til elevene uten å måtte kontakte IT-avdelingen.

Brian Dittfeld, teknologidirektør for Indian Valley Local Schools og autorisert Google Education-instruktør

Utfordringen

IVLS slet med å finne riktig teknologi for å støtte opp under tidlig læring for barneskoleelever. Når distriktet ble klar over at nettbrett kunne hjelpe lærerne med å oppfylle førskoleelevenes individuelle behov, var den neste utfordringen å finne enheter som var like kostnadseffektive og enkle å administrere som Chromebook.

Løsningen

Distriktet implementerte 200 Android-nettbrett i forskjellige størrelser sammen med Google Play for Education. Førskoleelevene var svært flinke til å bruke nettbrettene, siden berøringsskjermer er enkle å bruke for yngre barn, og lærerne styrte innholdet som ble tildelt hver elev.