Huntsville Independent School District helps close the digital divide with Chromebooks and Google Apps

Vi har hatt en utrolig effekt av å bruke Chromebook i klasserommene og i lærer-/foreldrefellesskapet. Det har faktisk hendt at foreldre har grått av takknemlighet over det at skolen kan gi barna noe som bidrar så sterkt til å forme fremtiden deres, og som de selv ikke har råd til − tilgangen til nettbaserte læringsressurser på skolen og hjemme.

Amy Mayer, leder for medarbeiderutvikling og tiltak, Huntsville Independent School District

Utfordringen

Huntsville School District hadde ikke tilgang til undervisningsressurser på nettet for alle skolene og elevene sine, og de ønsket å endre måten instruksjoner ble formidlet på. Hvis de skulle kunne bruke teknologi effektivt for å forbedre elevenes engasjement og læring, måtte maskinvarekostnadene reduseres. Distriktets IT-team brukte mye tid på å administrere en tjener der det stadig oppsto problemer og virusangrep. Huntsville trengte sårt en kostnadsbesparende løsning med lave krav til vedlikehold for å kunne bruke teknologi i hverdagen.

Løsningen

Den enkle tilgangen til nettressurser, de lave kostnadene og holdbarheten gjorde Chromebook til det perfekte valget for Huntsville School District. Google Apps for Education erstattet den kostbare, vedlikeholdskrevende e-posttjeneren, slik at tiden og ressursene kunne brukes til andre ting.