Gowerton School fornyer undervisningen med Google Apps for Education

Veldig ofte ser man at alt på IKT-rommet bare handler om teknologien, selv om det burde handle om undervisningen. Med Chromebook blir denne hindringen borte – den er bare enda et verktøy i pennalet. Dette betyr at lærerne kan konsentrere seg om det de er flinkest til: å undervise.

Darren Long, Gowertons IKT-lærer og -koordinator

Utfordringen

I 2006 var Darren Long, Gowertons IKT-lærer og -koordinator, desillusjonert på grunn av tiden det tok å vedlikeholde skolens eksisterende e-postsystem. «Jeg skulle lisensiere Exchange-tjeneren vår igjen, og hadde virkelig ikke lyst til å investere i en ny tjener og nye lisenser som jeg måtte bruke enorme mengder tid på å vedlikeholde. Jeg leste en artikkel om systemer med vertstjenester, og så at det kunne være en måte å frigjøre tid på, slik at jeg kunne bruke den på nyttigere prosjekter – for eksempel hvordan jeg kunne forvandle læringsopplevelser ved hjelp av teknologi», sier han.

Løsningen

Long vurderte de vertsbaserte alternativene som fantes, og valgte å bytte ut skolens Exchange-tjener med Googles nettskybaserte e-postløsning, Gmail For Your Domain (nå en del av Google Apps for Education). Gowertons ansatte var imponerte over Gmail, og snart ble systemet uunnværlig. Long implementerte så systemet for elevene, som brukte det entusiastisk helt fra begynnelsen av. Ved å bruke Google Apps for Education har Gowerton også kunnet redusere kostnadene betydelig. Det har spart skolen for minst GBP 30 000 i kostnader til lisensiering og tjenervedlikehold. Dette har gjort det mulig for skolen å investere i kjøp av datamaskiner som lærerne og elevene kan bruke i og utenfor klasserommet, medregnet 70 Google Chromebooks.