Ved Del Mar Union ble elevenes skriveferdigheter betydelig forbedret

Vi har oppnådd utrolige resultater ved å bruke Chromebook med Google Apps. Antallet elever som har nådd toppsjiktet i delstatens skrivetester, er faktisk doblet siden Chromebook ble innført.

Stephanie Sullins, lærer i skoledistriktet Del Mar Union

Utfordringen

Ledelsen og lærerne ved Del Mar har arbeidet for å finne mer effektive metoder for å lære elevene å skrive, og konklusjonen ble at elevene måtte få sine egne bærbare datamaskiner. Del Mar følger delstatens kjernestandarder for undervisning («Common Core»), der det legges vekt på å fremme kritisk tenking, kommunikasjon, samarbeid og kreativitet. DMUSD-ledelsen ønsket å endre undervisningsmetodene sine.

Løsningen

For Del Mar var tilgangen til Google Apps et sterkt argument for å innføre bruk av Chromebook i undervisningen. Etter å ha testet en rekke nettbrett og datamaskiner valgte Del Mar Google Chromebook, som for dem viste seg å være den mest praktiske og kostnadseffektive enheten.