David Ross Education Trust utvikler et datakyndig miljø ved hjelp av Chromebook og Google for Education

The ‘aha’ moment for us was when we held our first IT training session for teachers. Three brave 11-year-old students volunteered to conduct the training, and we were all moved by their level of confidence and authority when talking about technology. They had thought of new ways to use Google Apps that we’d never thought of before.

Guy Shearer, IT-leder i DRET

Utfordringen

I DRET måtte de finne ut hvordan man kunne bruke IT effektivt i skoler med begrensede ressurser. De fleste skolene som ble med i DRET, hadde Windows-baserte PC-er og iPader innelåst på datarom. Databruk ble ofte behandlet som et eget fag som ikke hadde noe med hovedlæreplanen å gjøre, noe som gjorde at mange lærere og elever var uinteresserte. «Utfordringen lå i å finne en rimelig måte å gi elevene våre mer tilgang til teknologi på, slik at man fikk integrert det som en naturlig del av timene i stedet for en isolert opplevelse i datarom der elevene kanskje var i én time», sier Guy Shearer, IT-leder i DRET.

Løsningen

After several successful pilots, Shearer and his team began setting up Google Apps accounts and Chromebooks at schools. So far, DRET has deployed 3,000 Google Apps accounts and 500 Chromebooks at 13 schools, and plans to double this by the end of the year. The Trust are now rolling out Google Apps accounts to everyone in the DRET community.